Giải Toán 12 nâng cao Bài 4: Thể tích của khối đa diện

Giải Toán 12 nâng cao Bài 4: Thể tích của khối đa diện

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hình Học 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hình Học 12 nâng cao.

Bài tập (trang 28-29 SGK Hình Học 12 nâng cao)

Giải bài 15 trang 28 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 4: Thể tích của khối đa diện Bài 15 (trang 28 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho tam giác ABC cố định và một điểm S thay đổi. Thể tích của khối chóp S.ABC...
Giải bài 16 trang 28 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 4: Thể tích của khối đa diện Bài 16 (trang 28 sgk Hình Học 12 nâng cao): Hãy chia một khối tứ diện thành...
Giải bài 17 trang 28 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 4: Thể tích của khối đa diện Bài 17 (trang 28 sgk Hình Học 12 nâng cao): Tính thể tích của khối hộp ABCD.A’B’C’D’...
Giải bài 18 trang 28 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 4: Thể tích của khối đa diện Bài 18 (trang 28 sgk Hình Học 12 nâng cao): Tính thể tích của một khối lăng trụ n – giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a....
Giải bài 19 trang 28 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 4: Thể tích của khối đa diện Bài 19 (trang 28 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có...
Giải bài 20 trang 28 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 4: Thể tích của khối đa diện Bài 20 (trang 28 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’...
Giải bài 21 trang 28 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 4: Thể tích của khối đa diện Bài 21 (trang 28 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho điểm M nằm trong hình tứ diện đều ABCD...
Giải bài 22 trang 28 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 4: Thể tích của khối đa diện Bài 22 (trang 28 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’....
Giải bài 23 trang 29 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 4: Thể tích của khối đa diện Bài 23 (trang 29 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho khối chóp tam giác S.ABC. ...
Giải bài 24 trang 29 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 4: Thể tích của khối đa diện Bài 24 (trang 29 sgk Hình Học 12 nâng cao): Khối chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành,...
Giải bài 25 trang 29 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 4: Thể tích của khối đa diện Bài 25 (trang 29 sgk Hình Học 12 nâng cao): Chứng minh rằng nếu có phép vị tự số k biến tứ diện ABCD...