Giải Bài Tập Hình Học 12 Nâng Cao Một số đề kiểm tra

Giải Bài Tập Hình Học 12  Nâng Cao Một số đề kiểm tra

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hình Học 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 129-130 sgk Hình Học 12 nâng cao)

 

Giải đề số 1 trang 129 SGK Hình Học 12 nâng cao Một số đề kiểm tra Đề số 1 (trang 129 sgk Hình Học 12 nâng cao):...
Giải đề số 2 trang 129 SGK Hình Học 12 nâng cao Một số đề kiểm tra Đề số 2 (trang 129 sgk Hình Học 12 nâng cao):...
Giải đề số 3 trang 130 SGK Hình Học 12 nâng cao Một số đề kiểm tra Đề số 3 (trang 130 sgk Hình Học 12 nâng cao): Câu 1: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi N là điểm...