Bài 3 : Phép vi tự và sự đồng dạng của các khối đa diện. Các khối đa diện đều

Giải Bài Tập Hình Học 12 Nâng Cao Bài 3: Phép vi tự và sự đồng dạng của các khối đa diện. Các khối đa diện đều

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hình Học 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hình Học 12 nâng cao.

Bài tập (trang 20 SGK Hình Học 12 nâng cao)

  •  
Bài 3: Phép vi tự và sự đồng dạng của các khối đa diện. Các khối đa diện đều Bài 11 (trang 20 sgk Hình Học 12 nâng cao): Chứng minh rằng phép vị tự biến một đường thẳng a thành đường thẳng a’ song song...
Giải bài 12 trang 20 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 3: Phép vi tự và sự đồng dạng của các khối đa diện. Các khối đa diện đều Bài 12 (trang 20 sgk Hình Học 12 nâng cao): Cho một khối tứ diện đều, hãy chứng minh rằng....
Giải bài 13 trang 20 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 3: Phép vi tự và sự đồng dạng của các khối đa diện. Các khối đa diện đều Bài 13 (trang 20 sgk Hình Học 12 nâng cao): Hai đỉnh của một khối tám mặt...
Giải bài 14 trang 20 SGK Hình Học 12 nâng cao Bài 3: Phép vi tự và sự đồng dạng của các khối đa diện. Các khối đa diện đều Bài 14 (trang 20 sgk Hình Học 12 nâng cao): Chứng minh rằng:...