Bài 8: Giao thoa sóng

Bài 8: Giao thoa sóng

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 45 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 45 SGK Vật Lý 12):  Hiện tượng giao thoa của hai sóng là gì? Lời giải: Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì có những điểm ...
Giải bài 2 trang 45 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 45 SGK Vật Lý 12):  Nêu công thức xác định vị trí các cực đại giao thoa. Lời giải: Công thức vị trí các cực đại giao thoa: d2- d1 = kλ (k = 0, ± 1,±2,…)...
Giải bài 3 trang 45 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 45 SGK Vật Lý 12):  Nêu công thức xác định vị trí các cực tiểu giao thoa. Lời giải: Công thức vị trí các cực tiểu giao thoa:...
Giải bài 4 trang 45 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 45 SGK Vật Lý 12):  Nêu điều kiện giao thoa. Lời giải: Điều kiện giao thoa là hai nguồn sóng phải: Dao động cùng phương, cùng tần số góc...
Giải bài 5 trang 45 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 45 SGK Vật Lý 12):  Chọn câu đúng Hiện tượng giao thoa là hiện tượng A. giao thoa của hai sóng tại một điểm của môi trường....
Giải bài 6 trang 45 SGK Vật lý 12 Bài 6 (trang 45 SGK Vật Lý 12):  Chọn câu đúng. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có A. cùng biên độ B. cùng tần số C. cùng pha ban đầu...
Giải bài 7 trang 45 SGK Vật lý 12 Bài 7 (trang 45 SGK Vật Lý 12): Trong thí nghiệm ở hình 8.1, vận tốc truyền sóng là 0,5 m/s, cần rung có tần số 40Hz. Tính khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa...
Giải bài 8 trang 45 SGK Vật lý 12 Bài 8 (trang 45 SGK Vật Lý 12):  Trong thí nghiệm ở hình 8.1, khoảng cách giữa hai điểm S1, S2 là d = 11 cm. Cho cần rung, ta thấy hai điểm S1, S2...
Lý thuyết: Giao thoa sóng I) Hiện tượng giao thoa sóng Khái niệm: hiện tượng hai sóng gặp nhau tạo nên các gợn sóng ổn định gọi là hiện tượng giao thoa của hai sóng. a...
Trả lời câu hỏi trang 42 - 44 SGK Vật lý 12 C1 trang 42 SGK:  Những điểm nào trên hình 8.3 SGK biểu diễn chỗ hai sóng gặp nhau triệt tiêu nhau? Tăng cường nhau?...