Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 40 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 40 SGK Vật Lý 12):  Sóng cơ là gì? Lời giải: Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất đàn hồi theo thời gian....
Giải bài 2 trang 40 SGK Vật lý 12  Bài 2 (trang 40 SGK Vật Lý 12):  Thế nào là sóng ngang? Thế nào là sóng dọc ? Lời giải: Dựa vào phương dao động của các phần tử và phương lan truyền của sóng ...
Giải bài 3 trang 40 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 40 SGK Vật Lý 12):  Bước sóng là gì ? Lời giải: Bước sóng là quãng đường sóng truyền trong một chu kì và là khoảng cách ngắn nhất ...
Giải bài 4 trang 40 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 40 SGK Vật Lý 12): Viết phương trình sóng. Lời giải: Phương trình sóng trên trục Ox. Nguồn sóng tại gốc tọa độ O có phương trình dao động ...
Giải bài 5 trang 40 SGk Vật lý 12 Bài 5 (trang 40 SGK Vật Lý 12):  Tại sao ta nói sóng vừa có tính tuần hoàn theo thời gian, vừa có tính tuần hoàn trong không gian ? Lời giải: Vì phương trình có dạng...
Giải bài 6 trang 40 SGK Vật lý 12 Bài 6 (trang 40 SGK Vật Lý 12):  Sóng cơ là gì ? A. Là dao động lan truyền trong một môi trường. B. Là dao động của mọi điểm trong một môi trường....
Giải bài 7 trang 40 SGK Vật lý 12 Bài 7 (trang 40 SGK Vật Lý 12):  Chọn câu đúng. A. Sóng dọc là sóng truyền dọc theo một sợi dây. B. Sóng dọc là sóng truyền theo phương thẳng đứng, còn sóng ngang...
Giải bài 8 trang 40 SGK Vật lý 12 Bài 8 (trang 40 SGK Vật Lý 12):  Trong thí nghiệm ở hình 7.1, cần rung dao động với tần số 50 Hz. Ở một thời điểm t, người ta đo được đường kính 5 gợn sóng...
Lý thuyết: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ I) Sóng cơ: Khái niệm: sóng cơ là sự lan truyền truyền dao động cơ (năng lượng, trạng thái dao động) trong một môi trường. ...
Trả lời câu hỏi trang 36 - 39 SGK Vật lý 12  C1 trang 36 SGK:  Khi O dao động, mặt nước có hình dạng như thế nào? Có thấy mẫu nút chai bị đẩy ra xa O không?...