Bài 6: Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật của con lắc đơn

Bài 6: Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Báo cáo thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn Bài 6: Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn Báo cáo thực hành ...
Giải bài 1 trang 32 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 32 SGK Vật Lý 12):  Dự đoán xem chu kì dao động T của một con lắc đơn phụ thuộc vào những đại lượng đặc trưng l, m, α ...
Giải bài 2 trang 32 SGk Vật lý 12 Bài 2 (trang 32 SGK Vật Lý 12):  Chu kì dao động của con lắc đơn có phụ thuộc vào nơi làm thí nghiệm hay không? Làm cách nào để phát hiện điều đó bằng thí nghiệm?...
Giải bài 3 trang 32 SGK Vật lý 12  Bài 3 (trang 32 SGK Vật Lý 12):  Có thể đo chu kì con lắc đơn có chiều dài l < 10cm hay không? Vì sao? Lời giải: Không thể đo chu kì con lắc đơn có chiều dài nhỏ hơn 10cm...
Giải bài 4 trang 32 SGK Vật lý 12  Bài 4 (trang 32 SGK Vật Lý 12):  Dùng con lắc dài hay ngắn sẽ cho kết quả chính xác hơn khi xác định gia tốc rơi tự do g tại nơi làm thí nghiệm?...
Lý thuyết thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn Bài 6: Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn...