Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương Fre-Nen

Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 25 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 25 SGK Vật Lý 12):  Nêu cách biểu diễn một dao động điều hòa bằng một vecto quay. Lời giải: Mỗi dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ) ...
Giải bài 2 trang 25 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 25 SGK Vật Lý 12): Trình bày phương pháp giản đồ Fre-nen để tìm dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số....
Giải bài 3 trang 25 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 25 SGK Vật Lý 12):  Nêu ảnh hưởng của độ lệch pha (φ2 - φ1) đến biên độ của dao động tổng hợp trong các trường hợp: a) Hai dao động thành phần cùng pha...
Giải bài 4 trang 25 SGK vật lý 12 Bài 4 (trang 25 SGK Vật Lý 12):  Chọn đáp án đúng. Hai dao động là ngược pha khi: Lời giải: Chọn đáp án D. Chọn đáp án D....
Giải bài 5 trang 25 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 25 SGK Vật Lý 12)  Xét một vecto quay OM→ có những đặc điểm sau: - Có độ lớn bằng hai đơn vị chiều dài. - Quay quanh O với tốc độ góc 1 rad/s...
Giải bài 6 trang 25 SGK Vật lý 12 Bài 6 (trang 25 SGK Vật Lý 12):  Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc ω = 5π rad/s, với các biên độ: A1 = √3/2 cm, A2 = √3 ...
Lý thuyết: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số - Phương pháp giản đồ Fre-nen Tần số góc ω Quay đều với tốc độ góc ω Pha dao động ωt + φ Góc hợp bởi vectơ và trục Ox...
Trả lời câu hỏi trang 22 - 23 SGK Vật lý 12 C1 trang 22 SGK:  Hãy biểu diễn dao động điều hòa Trả lời câu hỏi trang 22 - 23 SGK Vật lý 12 C1 trang 22 SGK:  Hãy biểu diễn dao động điều hòa...