Bài 41: Cấu tạo vũ trụ

Bài 41: Cấu tạo vũ trụ

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 216 SGK Vật ly 12 Bài 1 (trang 216 SGK Vật Lý 12):  Trình bày cấu tạo của hệ Mặt Trời Lời giải: Cấu tạo của hệ Mặt Trời gồm Mặt Trời, 8 hành tinh bay xung quanh theo thứ tự từ trong...
Giải bài 10 trang 217 SGK Vật lý 12 Bài 10 (trang 217 SGK Vật Lý 12):  Hãy chỉ ra cấu trúc không là thành viên của một thiên hà. A. Sao siêu mới. B. Punxa...
Giải bài 11 trang 217 SGK Vật lý 12 Bài 11 (trang 217 SGK Vật Lý 12):  Khoảng cách từ Mặt Trăng và Trái Đất đến Mặt Trời coi như bằng nhau. Khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất coi như bằng 300...
Giải bài 12 trang 217 SGK Vật lý 12 Bài 12 (trang 217 SGK Vật Lý 12):  Nêu những sự tương tự và những sự khác biệt về cấu trúc giữa Hệ mặt Trời và nguyên tử neon....
Giải bài 13 trang 217 SGK Vật lý 12 Bài 13 (trang 217 SGK Vật Lý 12):  Có phải tất cả các sao mà ta thấy từ Trái Đất đều thuộc Ngân Hà hay không ? Tại sao các sao nằm ngoài dải Ngân hà cũng thuộc Ngân Hà ?...
Giải bài 2 trang 216 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 216 SGK Vật Lý 12):  Mặt Trời có vai trò gì trong hệ Mặt Trời? Lời giải: Lực hấp dẫn của Mặt Trời đóng vai trò quyết định đến sự hình thành,...
Giải bài 3 trang 216 SGk Vật lý 12 Bài 3 (trang 216 SGK Vật Lý 12):  Phân biệt hành tinh và vệ tinh. Lời giải: Hành tinh là thiên thể lớn, chuyển động quanh Mặt Trời....
Giải bài 4 trang 216 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 216 SGK Vật Lý 12):  Tiểu hành tinh là gì? Lời giải: Hành tinh nhỏ là những thiên thể có kích thước rất nhỏ, ...
Giải bài 5 trang 216 SGK Vật lý 12  Bài 5 (trang 216 SGK Vật Lý 12):  Những hành tinh nào thuộc nhóm Trái Đất và những hành tinh nào thuộc nhóm Mộc tinh ? ...
Giải bài 6 trang 216 SGK Vật lý 12  Bài 6 (trang 216 SGK Vật Lý 12):  Sao chổi, thiên thạch, sao băng là gì ? Sao băng có phải là một thành viên của hệ mặt trời hay không ?...
Giải bài 7 trang 216 SGK Vật lý 12 Bài 7 (trang 216 SGK Vật Lý 12):  Thiên hà là gì ? Đa số thiên hà thường có dạng cấu trúc nào ? Nêu những thành viên của một thiên hà....
Giải bài 8 trang 216 SGK Vật lý 12 Bài 8 (trang 216 SGK Vật Lý 12):  Ngân Hà có hình dạng Hệ Mặt Trời gì ? Hệ Mặt Trời ở vị trí nào trong Ngân Hà ? Lời giải:...
Giải bài 9 trang 216 SGK Vật lý 12 Bài 9 (trang 216 SGK Vật Lý 12):  Người ta dựa vào đặc điểm nào dưới đây để phân các hành tinh trong hệ Mặt Trời làm hai nhóm ? D. Khối lượng...

Các bài học khác