Bài 40: Các hạt sơ cấp

Bài 40: Các hạt sơ cấp

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 208 SGK vật lí 12 Bài 1 (trang 208 SGK Vật Lý 12):  So sánh năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hidro và năng lượng liên kết của một proton trong hạt nhân ...
Giải bài 2 trang 298 SGK Vật lí 12 Bài 2 (trang 208 SGK Vật Lý 12):  Lepton là gì? Đặc tính chung của các lepton. Các lepton tham gia những quá trình tương tác nào?...
Giải bài 3 trang 208 SGK Vật lí 12 Bài 3 (trang 208 SGK Vật Lý 12):  Phân loại các tương tác sau: a) lực ma sát b) lực liên kết hóa học c) trọng lực d) lực Lo – ren e) lực hạt nhân...
Trả lời câu hỏi Bài 40 trang 206 SGK Vật lí 12 Câu 1 trang 206 SGK:  Phân tử, nguyên tử, … có phải là hạt sơ cấp hạt sơ cấp có kích thước cỡ hạt nhân trở xuống....

Các bài học khác