Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 203 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 203 SGK Vật Lý 12):  Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra. Lời giải: Điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra là :...
Giải bài 2 trang 203 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 203 SGK Vật Lý 12):  So sánh (định tính) phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch về các đặc điểm : a) nhiên liệu phản ứng...
Giải bài 3 trang 203 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 203 SGK Vật Lý 12):  Trên một số sao người ta tìm thấy các hạt nhân cacbon có vai trò xuất phát điểm của một chuỗi phản ứng tổng hợp ...
Giải bài 4 trang 203 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 203 SGK Vật Lý 12):  Xét phản ứng:  a) Xác định năng lượng tỏa ra bởi phản ứng đó (tính ra MeV và ra J) ...
Trả lời câu hỏi trang 200 SGK Vật lý 12 C1 trang 200 SGK:  Hãy tìm ra kết quả này dựa vào các số liệu cho trong bảng ở cuối sách (SGK)  Hãy tìm ra kết quả này dựa vào các số liệu cho trong bảng ở cuối sách...