Bài 37: Phóng xạ

Bài 37: Phóng xạ

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 194 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 194 SGK Vật Lý 12):  Một hạt nhân  phóng xạ α, β-, β+, γ hãy hoàn u: So với hạt nhân mẹ, hạt nhân con lùi 2 ô trong bảng tuần hoàn và có số khối giảm 4 đơn vị....
Giải bài 2 trang 194 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 194 SGK Vật Lý 12):  Chọn câu đúng. Quá trình phóng xạ hạt nhân. A. thu năng lượng B. tỏa năng lượng ...
Giải bài 3 trang 194 SGK vật lý 12 Bài 3 (trang 194 SGK Vật Lý 12):  Trong số các tia: α, β-, β+, γ tia nào đâm xuyên mạnh nhất? Tia nào đâm xuyên yếu nhất?...
Giải bài 4 trang 194 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 194 SGK Vật Lý 12): Quá trình phóng xạ nào không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân? A. Phóng xạ α B. Phóng xạ β- C. Phóng xạ β+ D. Phóng xạ γ...
Giải bài 5 trang 194 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 194 SGK Vật Lý 12):  Hãy chọn câu đúng. Trong quá trình phóng xạ, số lượng hạt phân hủy giảm đi vào thời gian t theo quy luật...
Lý thuyết: Phóng xạ I) Hiện tượng phóng xạ:      - Khái niệm: Là hiện tượng một hạt nhân không bền vững tự phát phân rã, phát ra các tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.      A → B + C...
Trả lời câu hỏi trang 191 SGK Vật lý 12 C1 trang 191 SGK:  Chứng minh rằng, sau thời gian t = xT thì số hạt nhân phóng xạ còn lại là: Theo định luật phân rã phóng xạ, số hạt nhân còn lại tại thời điểm t ...