Bài 34: Sơ lược về Laze

Bài 34: Sơ lược về laze

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 173 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 173 SGK Vật Lý 12) Laze là gì? Lời giải: Laze là một nguồn sáng phát ra một chùm sáng có cường độ lớn dựa trên việc ứng dụng hiện tượng phát xạ cảm ứng....
Giải bài 2 trang 173 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 173 SGK Vật Lý 12): Nêu các đặc điểm của chùm sáng (tia laze) do laze phát ra. Lời giải: Các đặc điểm của chùm sáng (tia laze) do laze phát ra:...
Giải bài 3 trang 173 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 173 SGK Vật Lý 12):  Sự phát xạ cảm ứng là gì? Tại sao có thể khuếch đại ánh sáng dựa vào hiện tượng phát xạ cảm ứng? Lời giải:...
Giải bài 4 trang 173 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 173 SGK Vật Lý 12):  Trình bày cấu tạo của laze rubi. Lời giải: - Hình minh họa (tham khảo trang 171 sgk Lý 12):...
Giải bài 5 trang 173 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 173 SGK Vật Lý 12):  Có những loại laze gì? Lời giải: Các loại laze: + Laze khí (laze He-Ne, laze CO¬2)    + Laze rắn (laze Rubi)...
Giải bài 6 trang 173 SGK Vật lý 12 Bài 6 (trang 173 SGK Vật Lý 12):  Trình bày một vài ứng dụng của laze. Lời giải: Ứng dụng của laze:  + Trong y học: lợi dụng khả năng tập trung năng lượng...
Giải bài 7 tang 173 SGK vật lý 12 Bài 7 (trang 173 SGK Vật Lý 12):  Chọn câu đúng. Chùm sáng do laze rubi phát ra có màu: A. Trắng B. Xanh C. Đỏ D. Vàng....
Gỉai bài 8 trang 173 SGK vật lý 12  Bài 8 (trang 173 SGK Vật Lý 12):  Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây? đơn sắc cao. B. Độ định hướng cao C. Cường độ lớn. D. Công suất lớn...
Giải bài 9 trang 173 SGK vật lý 12 Bài 9 (trang 173 SGK Vật Lý 12):  Bút laze mà ta thường dùng để chỉ bảng thuộc loại laze nào? A. Khí B. Lỏng C. Rắn...
Lý thuyết: Sơ lược về Laze I) Khái niệm, đặc điểm:      - Khái niệm: Laze là một nguồn sáng phát ra một chùm sáng có cường độ lớn dựa vào hiện tượng phát xạ cảm ứng.      - Đặc điểm:...
Trả lờ câu hỏi trang 171 SGK Vật lý 12 C1 trang 171 SGK:  Hãy mô tả cụ thể quá trình nhân photon vẽ trên hình 34.3. Trả lời: Mô tả cụ thể quá trình nhân photon trên hình vẽ:...