Bài 32: Hiện tượng quang - phát quang

Bài 32: Hiện tượng quang - phát quang

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 165 SGK vật lý 12 Bài 1 (trang 165 SGK Vật Lý 12):  Hiện tượng quang – phát quang là gì? Phân biệt hiện tượng huỳnh quang và hiện tượng lân quang....
Giải bài 2 trang 165 SGK vật lý 12 Bài 2 (trang 165 SGK Vật Lý 12): Ánh sáng huỳnh quang có đặc điểm gì ? Lời giải: Ánh sáng huỳnh quang có đặc điểm là do sự phát quang của chất lỏng và kh...
Giải bài 3 trang 165 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 165 SGK Vật Lý 12):  Sự phát sóng của vật nào dưới đây là sự phát quang ? A. tia lửa điện B. Hồ quang ...
Giải bài 4 trang 165 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 165 SGK Vật Lý 12): Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ánh sáng nào A. ánh sáng đỏ. B. ánh sáng lục...
Giải bài 5 trang 165 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 165 SGK Vật Lý 12):  Một chất có khả năng phát quang ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu lục. Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích sự phát quang...
Giải bài 6 tràng 165 SGK Vật lý 12 Bài 6 (trang 165 SGK Vật Lý 12):  Ở trên áo của các công nhân làm đường hay dọn vệ sinh trên đường thường có những đường kẻ to bản,...
Lý thuyết: Hiện tượng quang - Phát quang I) Hiện tượng phát quang:     - Khái niệm: có một số chất (rắn, lỏng, khí) khi hấp thụ năng lượng dưới một dạng năng lượng nào đó...
Trả lời câu hỏi trang 164 SGK Vật lý 12 C1 trang 164 SGK:  Tại sao sơn quét trên các biển báo giao thông hoặc trên đầu các cọc chỉ giới có thể là sơn phát quang mà không là...