Bài 31: Hiện tượng quang diên trong

Bài 31: Hiện tượng quang điện trong

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 2 trang 162 SGK vật lý 12 Bài 2 (trang 162 SGK Vật Lý 12):  Hiện tượng quang điện trong là gì ? Giải thích tính quang dẫn của một chất. Lời giải:...
Giải bài 2 trang 162 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 162 SGK Vật Lý 12):  Chất quang dẫn là gì? Lời giải: - Chất quang dẫn: là chất dẫn điện kém khi không được chiếu sáng và trở thành dẫn điện ...
Giải bài 3 trang 162 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 162 SGK Vật Lý 12):  Trình bày cấu tạo và hoạt động của một pin quang điện.  + Pin có một tấm bán dẫn kim loại n, bên trên có phủ một lớp mỏng bán d...
Giải bài 4 trang 162 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 162 SGK Vật Lý 12):  Hãy ghép nửa câu ở phần trên với nửa câu tương ứng ở phần dưới để thành một câu có nội dung đúng. A. Pin hóa học …...
Giải bài 5 trang  162 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 162 SGK Vật Lý 12):  Điện trở của một quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây ? A. Có giá trị rất lớn B. Có giá trị rất nhỏ...
Giải bài 6 trang 162 SGK Vật lý 12 Bài 6 (trang 162 SGK Vật Lý 12):  Suất điện động của một pin quang điện có đặc điểm nào dưới đây. A. có giá trị rất lớn. B. có giá trị rất nhỏ....
Lý thuyết: Hiện tượng quang điện trong I) Chất quang dẫn và hiện tượng quang điện trong:     - Chất quang dẫn: là chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng ...
rả lời câu hỏi trang 159 - 160 SGK vật lý 12 C1 trang 159 SGK:  So sánh độ lớn của giới hạn quang dẫn với độ lớn của giới hạn quang điện và đưa ra nhận xét. Trả lời:...