Bài 30: Hiện tượng quang diện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 158 SGK vật lý 12 Bài 1 (trang 158 SGK Vật Lý 12):  Trình bày thí nghiệm Héc về hiện tượng quang điện. Lời giải: Thí nghiệm Héc: Thí nghiệm Héc:...
Giải bài 10 trang 158 SGK Vật lý 12 Bài 10 (trang 158 SGK Vật Lý 12): Chiếu một ánh sáng đơn sắc vào mặt một tấm đồng. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu ánh sáng có bước sóng. A. 0,1μm B. 0,2μm...
Giải bài 11 trang 158 SGK Vật lý 12 Bài 11 (trang 158 SGK Vật Lý 12) : Ánh sáng có bước sóng 0,60 μm có thể gây ra hiện tượng quang điện ở chất nào dưới đây?...
Giải bài 12 trang 158 SGK vật lý 12 Bài 12 (trang 158 SGK Vật Lý 12):  Tính lượng tử năng lượng của các ánh sáng đỏ (0,75 μm) và vàng (0,55 μm). Lời giải:...
Giải bài 13 trang 158 SGK Vật lý 12 Bài 13 (trang 158 SGK Vật Lý 12):  Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 μm. Tính công thức thoát của electron khỏi kẽm theo đơn vị jun và eV. Cho 1eV = 1,6.10-19J ...
Giải bài 2 trang 158 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 158 SGK Vật Lý 12):  Hiện tượng quang điện là gì? Lời giải: Hiện tượng quang điện là hiện tượng ánh sáng làm bật electron ra khỏi bề mặt kim loại....
Giải bài 3 trang 158 SGK vật lý 12 Bài 3 (trang 158 SGK Vật Lý 12):  Phát biểu định luật về giới hạn quang điện Lời giải: Định luật về giới hạn quang điện:...
Giải bài 4 trang 158 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 158 SGK Vật Lý 12):  Phát biểu nội dung của giả thuyết Plang. Lời giải: Giả thuyết lượng tử năng lượng của Max-plank: ...
Giải bài 5 trang 158 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 158 SGK Vật Lý 12):  Lượng tử năng lượng là gì? Lời giải: Lượng tử năng lượng là lượng năng lượng mà mỗi nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay bức xạ. ...
Giải bài 6 trang 158 SGK Vật lý 12 Bài 6 (trang 158 SGK Vật Lý 12):  Phát biểu nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng. Lời giải: Thuyết lượng tử ánh sáng:...
Giải bài 7 trang 158 SGK Vật lý 12 Bài 7 (trang 158 SGK Vật Lý 12):  Photon là gì? Lời giải: - Phôtôn là hạt vật chất rất đặc biệt, nó không có kích thước, ...
Giải bài 8 trang 158 SGK Vật lý 12 Bài 8 (trang 158 SGK Vật Lý 12):  Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết photon. Lời giải: Giải thích định luật về giới hạn quang điện ...
Giải bài 9 trang 158 SGK vật lý 12 Bài 9 (trang 158 SGK Vật Lý 12):  Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điệ? A. Electron bứt ra khỏi kim loại bị nung nóng. ...
Lý thuyết: Hiện tượng quang điện thuyết lượng tử ánh sáng I) Hiện tượng quang điện.      - Thí nghiệm chiếu ánh sáng từ hồ quang tới một tấm kẽm tích điện âm đang được nối với tĩnh điện kế....
Trả lời câu hỏi trang 154 - 156 SGK vật lý 12 C1 trang 154 SGK:  Nếu làm thí nghiệm với tấm kẽm tích điện dương thì góc lệch của kim tĩnh điện kế sẽ không bị thay đổi khi chiếu vào tấm kẽm ...