Bài 3: Con lắc đơn

Bài 3: Con lắc đơn

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 17 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 17 SGK Vật Lý 12):  Thế nào là con lắc đơn ? Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học Chứng minh rằng khi dao động nhỏ (sinα ≈ α (rad)), ...
Giải bài 2 trang 17 SGK Vật lý 12  Bài 2 (trang 17 SGK Vật Lý 12):  Viết công thức tính chu kì của con lắc đơn khi dao động nhỏ. Lời giải: Chu kì dao động của con lắc đơn khi dao động nhỏ...
Giải bài 3 trang 17 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 17 SGK Vật Lý 12):  Viết biểu thức của động năng, thế năng và cơ năng của con lắc đơn ở vị trí có góc lệch α bất kì....
Giải bài 4 trang 17 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 17 SGK Vật Lý 12):  Hãy chọn đáp án đúng. Chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ (sinα ≈ α (rad)) là: Lời giải: Chọn đáp án D....
Giải bài 5 trang 17 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 17 SGK Vật Lý 12):  Hãy chọn đáp án đúng. Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. B. thay đổi gia tốc trọng trường...
Giải bài 6 trang 17 SGK Vật lý 12 Bài 6 (trang 17 SGK Vật Lý 12):  Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ li độ góc αo. Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của quả cầu con lắc là bao nhiêu ?...
Giải bài 7 trang 17 SGK Vật lý 12 Bài 7 (trang 17 SGK Vật Lý 12):  Một con lắc đơn dài l = 2m, dao động điều hòa tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2. Hỏi con lắc thực hiện được bao nhiêu...
Lý thuyết: Con lắc đơn I) Khái niệm: - Con lắc đơn gồm một vật nhỏ khối lượng m, treo ở đầu một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể, có chiều dài l II) Phương trình dao động:...
Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 15 - 16  SGK Vật lý 12 C1 trang 15 SGK:  Chứng tỏ rằng đối với những góc lệch nhỏ hơn 20o thì độ chênh lệch giữa sinα và α (rad) không đến 1%. Trả lời:...