Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Dưới đây là mục lục các bài giải bài tập Lý 12 Chương 1. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Học sinh dựa vào số liệu thực tế đo được khi thực hành trên lớp, và dựa vào yêu cầu đề bài và công thức tính trong sách giáo khoa để hoàn thành báo cáo thực hành.

Báo cáo thực hành: ĐO bước sóng ánh sánh bằng phương pháp giao thoa  Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa Báo cáo thực hành Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp ...
Giải bài 1 trang 151 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 151 SGK Vật Lý 12):  Vì sao phải điều chỉnh màn chắn P và giá đỡ G để chùm tia laze chiếu vuông góc với màn chắn P và màn quan sát E? Lời giải:...
Giải bài 2 trang 151 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 151 SGK Vật Lý 12): Cho chùm sáng laze có bước sóng λ = 0,65μm. Khoảng cách từ màn chắn P đến màn quan sát E bằng 2m...
Giải bài 3 trang 151 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 151 SGK Vật Lý 12):  Vì sao khi đo khoảng vân i bằng thước cặp, ta lại phải đo khoảng cách giữa n vân mà không đo khoảng cách giữa hai vân kề nhau?...
Giải bài 4 trang 151 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 151 SGK Vật Lý 12):  Hệ vân giao thoa sẽ thay đổi thế nào, nếu: a) Thay nguồn sáng laze màu đỏ bằng nguồn sáng laze màu xanh?...
Lý thuyết Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa I. MỤC ĐÍCH: 1. Quan sát hệ giao thoa tạo bởi khe I – âng, sử dụng chùm sáng laze. ...