Bài 28: Tia X

Bài 28: Tia X

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 146 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 146 SGK Vật Lý 12):  Tia X là gì ? Lời giải: Lời giải: Tia X là sóng điện từ, có bước sóng từ 10-11m đến 10-8m....
Giải bài 2 trang 146 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 146 SGK Vật Lý 12)  Trình bày cấu tạo và hoạt động của ống Cu-li-giơ. Lời giải: Cấu tạo và hoạt động của ống Cu-li-giơ :...
Giải bài 3 trang 146 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 146 SGK Vật Lý 12):  Nêu các tính chất và tác dụng của tia X. Lời giải: a) Các tính chất của tia X : Tia X có khả năng đâm xuyên. Làm đen kính ảnh....
Giải bài 4 trang 146 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 146 SGK Vật Lý 12):  Nêu tên các sóng hoặc tia trong thang sóng điện từ theo thứ tự từ bước sóng ngắn đến bước sóng dài....
Giải bài 5 trang 146 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 146 SGK Vật Lý 12):  Chọn câu đúng. Tia X có bước sóng. A. lớn hơn tia hồng ngoại B. lớn hơn tia tử ngoại...
Giải bài 6 trang 146 SGK Vật lý 12 Bài 6 (trang 146 SGK Vật Lý 12):  Hiệu điện thế giữa anot và catot của một ống Cu – lit – giơ là 10kV. Tính tốc độ và động năng cực đại của các electron...
Giải bài 7 trang 146 SGK Vật lý 12 Bài 7 (trang 146 SGK Vật Lý 12):  Một ống Cu – lit – giơ có công suất 400W, hiệu điện thế giữa anot và catot có giá trị 10kV. Hãy tính:...