Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 142 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 142 SGK Vật Lý 12):  Căn cứ vào đâu mà ta khẳng định được rằng tia hồng ngoại và tia tử ngoại có cùng bản chất với ánh sáng thông thường?...
Giải bài 2 trang 142 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 142 SGK Vật Lý 12):  Dựa vào thí nghiệm ở hình 27.1 (SGK) có thể kết luận gì về bước sóng của tia hồng ngoại và tia tử ngoại?...
Giải bài 3 trang 142 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 142 SGK Vật Lý 12):  Một cái phích tốt, chứa đầy nước sôi có phải là một nguồn hồng ngoại không? Một cái ấm trà chứa đầy nước sôi thì sao?...
Giải bài 4 trang 142 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 142 SGK Vật Lý 12):  Dây tóc bóng đèn điện thường có nhiệt độ chừng 2200oC. Tại sao ngồi trong buồng chiếu ánh sáng bằng đèn dây tóc, ngoại?...
Giải bài 5 trang 142 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 142 SGK Vật Lý 12): Ánh sáng đèn hơi thủy ngân để chiếu sáng các đường phố có tác dụng diệt khuẩn không? Tại sao?...
Giải bài 6 trang 142 SGK Vật lý 12 Bài 6 (trang 142 SGK Vật Lý 12): Chọn câu đúng. Tia hồng ngoại có: A. bước sóng lớn hơn so với ánh sáng nhìn thấy. ...
Giải bài 7 trang 142 SGK Vật lý 12 Bài 7 (trang 142 SGK Vật Lý 12):  Chọn câu đúng. Tia tử ngoại: A. không có tác dụng nhiệt. B. cũng có tác dụng nhiệt....
Giải bài 8 trang 142 SGK Vật lý 12 Bài 8 (trang 142 SGK Vật Lý 12):  Giả sử ta làm thí nghiệm Y – âng với hai khe cách nhau một khoảng a = 2mm, và màn quan sát cách hai khe D = 1,2m....
Giải bài 9 trang 142 SGK Vật lý 12 Bài 9 (trang 142 SGK Vật Lý 12): Trong một thí nghiệm Y – âng, hai khe F1, F2 cách nhau một khoảng a = 0,8 mm, khe F được chiếu sáng bằng bức xạ tử ngoại, bước sóng 360nm...
Lý thuyết: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X. Thang sóng điện từ I) Những bức xạ không nhìn thấy:     Thực nghiệm đã chứng tỏ rằng ngoài miền ánh sáng nhìn thấy còn có những bức xạ ...
Trả lời câu hỏi trang 138 - 141 SGK Vật lý 12 C1 trang 138 SGK:  Một số người gọi tia tử ngoại là "tia cực tím", gọi thế thì sai ở điểm nào? Trả lời: tím, mắt nhìn thấy đượ...