Bài 24: Tán sắc ánh sáng

Bài 24: Tán sắc ánh sáng

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 125 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 125 SGK Vật Lý 12):  Trình bày thí nghiệm của Niuton về sự tán sắc ánh sáng. Lời giải: Thí nghiệm của Niuton về sự tán sắc ánh sáng:...
Giải bài 2 trang 125 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 125 SGK Vật Lý 12):  Trình bày thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niuton. Lời giải: rên màn M của thí nghiệm tán sắc ánh sáng, Niu-tơn rạch một khe hẹp F...
Giải bài 3 trang 125 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 125 SGK Vật Lý 12):  Trong thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niuton, nếu ta bỏ màn M đi rồi đưa hai lăng kính lại sát nhau...
Giải bài 4 trang 125 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 125 SGK Vật Lý 12):  Chọn câu đúng. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niuton nhằm chứng minh A. sự tồn tại của ánh sáng đơn sắc...
Giải bài 5 trang 125 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 125 SGK Vật Lý 12):  Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 5o, được coi là nhỏ, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,6...
Giải bài 6 trang 125 SGK Vật lý 12 Bài 6 (trang 125 SGK Vật Lý 12):  Một cái bể sâu 1,2m chứa đầy nước. Một tia sáng Mặt Trời rọi vào mặt nước bể dưới góc tới i, có tani = 4/3...
Lý thuyết: Tán sắc ánh sáng I) Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niuton (1672)  - Sơ đồ thí nghiệm: như hình bên  - Sơ đồ thí nghiệm: như hình bên...
Trả lời câu hỏi trang 123 SGK Vật lý 12 C1 trang 123 SGK:  Nhắc lại kết luận về sự lệch của tia sáng khi truyền lăng kính? Trả lời: Tia sáng khi truyền lệch về phía đáy của lăng kính so với tia tới....