Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 119 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 119 SGK Vật Lý 12):  Hãy nêu bốn nguyên tắc cơ bản của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. Lời giải:...
Giải bài 2 trang 119 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 119 SGK Vật Lý 12):  Sóng mang là gì? Thế nào là biến điệu một sóng điện từ cao tần? Lời giải: - Sóng mang là những sóng vô tuyến ùng để tải các thông tin....
Giải bài 3 trang 119 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 119 SGK Vật Lý 12):  Vẽ sơ đồ khối của một máy phát thanh đơn giản và giải thích tác dụng của từng bộ phân trong sơ đồ...
Giải bài 4 trang 119 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 119 SGK Vật Lý 12): Vẽ sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản và giải thích tác dụng của từng bộ phận trong sơ đồ...
Giải bài 5 trang 119 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 119 SGK Vật Lý 12):  Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến? A. Máy thu thanh B. Máy thu hình...
Giải bài 6 trang 119 SGK Vật lý 12 Bài 6 (trang 119 SGK Vật Lý 12): Chọn câu đúng. Trong "máy bắn tốc độ" xe cộ trên đường. A. chỉ có máy phát sóng vô tuyến....
Giải bài 7 trang 119 SGK Vật lý 12 Bài 7 (trang 119 SGK Vật Lý 12):  Biến điện sóng điện từ là gì? A. Là biến đổi sóng cơ thành sóng điện từ B. Là trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao....
Lý thuyết: Nguyên tắc truyền thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến I) Nguyên tắc chung của việc truyền thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.ó thể lan truyền khắp nơi trong khí quyển...
Trả lời câu hỏi trang 117 - 118 SGK Vật lý 12 C1 trang 117 SGK:  Hãy giải thích tại sao phải dùng các sóng điện từ cao tần. Trả lời: Sóng điện từ cao tần thường được gọi là sóng ngắn....