Bài 22: Sóng điện từ

Bài 22: Sóng điện từ

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 115 SGK vật lý 12 Bài 1 (trang 115 SGK Vật Lý 12):  Sóng điện từ là gì? Nêu những đặc điểm của sóng điện từ. Lời giải • Sóng điện từ chính là điện từ trường lan truyền trong không gian...
Giải bài 2 trang 115 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 115 SGK Vật Lý 12):  Nêu những đặc điểm của sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển. Lời giải: Sóng vô tuyến bị môi trường không khí hấp thụ. ...
Giải bài 3 trang 115 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 115 SGK Vật Lý 12):  Hãy chọn câu đúng. Nhiều khi ngồi trong nhà không thể dùng được điện thoại di động vì không có sóng. Nhà đó chắc chắn phải là...
Giải bài 4 trang 115 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 115 SGK Vật Lý 12): Sóng điện từ có tần số 12 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây? A. Sóng dài B. Sóng trung...
Giải bài 5 trang 115 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 115 SGK Vật Lý 12):  Trong các hình sau, hình nào diễn tả đúng phương và chiều của cường độ điện trường E, cảm ứng từ B...
Giải bài 6 trang 115 SGK Vật lý 12 Bài 6 (trang 115 SGK Vật Lý 12):  Tính tần số của các sóng ngắn có bước sóng 25m, 31m và 41m. Biết tốc độ truyền sóng điện tử là 3.108 m/s....
Lý thuyết: Sóng điện từ I) Sóng điện từ      - Khái niệm: là sự lan truyền điện từ trường trong không gian.      - Đặc điểm của sóng điện từ:    +) Tốc độ truyền sóng ...
Trả lời câu hỏi trang 112 SGK Vật lý 12 C1 trang 112 SGK:  Sóng điện từ và điện từ trường có gì khác nhau? Trả lời: - Sóng điện từ mang tính chất của sóng....