Bài 20: Mạch dao động

Bài 20: Mạch dao động

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 107 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 107 SGK Vật Lý 12):  Mạch dao động là gì? Lời giải: Mạch dao động là mạch điện kín gồm một tụ điện C mắc nối tiếp với cuộn cảm L....
Giải bài 10 trang 107 SGK Vật lý 12 Bài 7 (trang 107 SGK Vật Lý 12):  Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm thì chu kì của dao động điện từ sẽ thay đổi như thế nào? A. Tăng ...
Giải bài 2 trang 107 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 107 SGK Vật Lý 12): Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động....
Giải bài 3 trang 107 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 107 SGK Vật Lý 12):  Viết công thức tính chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động. Lời giải: Chu kì dao động riêng của mạch dao động:...
Giải bài 4 trang 107 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 107 SGK Vật Lý 12):  Dao động điện từ tự do là gì? Lời giải: Dao động điện từ tự do là sự biến thiên điều hòa của điện tích q và cường độ i ...
Giải bài 5 trang 107 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 107 SGK Vật Lý 12):  Năng lượng điện từ là gì? Lời giải: Tổng năng lượng điện trường và năng lượng điện trường và năng lượng từ trường của mạch...
Giải bài 6 trang 107 SGK Vật lý 12 Bài 6 (trang 107 SGK Vật Lý 12):  Sự biến thiên của dòng điện i trong một dao động lệch pha như thế nào so với sự biến thiên của điện tích q của một bản tụ điện?...
Giải bài 8 trang 107 SGK Vật lý 12 Bài 8 (trang 107 SGK Vật LÁý 12):  Tính chu kì và tần số dao động riêng của một mạch dao động, biết tụ điện trong mạch có điện dung là 120pF và cuộn cảm có độ tự cảm là 3mH...
Lý thuyết: Mạch dao động I) Mạch dao động:  - Khái niệm: là mạch có một cuộn cảm có độ tự cảm L(H) mắc với một tụ điện có điện dung C(F) thành một mạch điện kín. ...
Trả lời câu hỏi trang 105 SGk Vật lý 12 C1 trang 105 SGK:  Hãy vẽ đồ thị biểu diễn các hàm số q(t) và i(t) ở các công thức (20.1 SGK) và (20.3 SGK) ứng với φ = 0 trên cùng một hệ trục tọa độ....