Bài 2: Con lắc lò xo

Bài 2: Con lắc lò xo

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 13 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 13 SGK Vật Lý 12):  Khảo sát dao động của con lắc lò xo nằm ngang. Tìm công thức của lực kéo về. Lời giải:...
Giải bài 2 trang 13 SGK Vật lý 12  Bài 2 (trang 13 SGK Vật Lý 12):  Nêu công thức tính chu kì của con lắc lò xo. Lời giải: Công thức chu kì con lắc lò xo...
Giải bài 3 trang 13 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 13 SGK Vật Lý 12):  Viết công thức của động năng, thế năng và cơ năng của con lắc lò xo. Khi con lắc lò xo dao động điều hòa ...
Giải bài 4 trang 13 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 13 SGK Vật Lý 12):  Chọn đáp án đúng. Công thức tính chu kì dao động của con lắc lò xo là: Lời giải: Chọn đáp án D....
Giải bài 5 trang 13 SGK Vật lý 12  Bài 5 (trang 13 SGK Vật Lý 12):  Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Khi vật m của con lắc đi qua vị trí có li độ x = - 2cm...
Giải bài 6 trang 13 SGK Vật lý 12  Bài 6 (trang 13 SGK Vật Lý 12):  Một con lắc lò xo gồm một khối lượng m = 0,4 kg và một lò xo có độ cứng k = 80 N/m. Con lắc dao động điều hòa với biên độ bằng 0,1 m...
Lý thuyết: Con lắc lò xo I) Khái niệm - Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m gắn vào đầu một lò xo có độ cứng k và khối lượng không đáng kể. II) Phương trình dao động...
Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 13 SGk Vật lý 12 C1 trang 11 SGK:  Chứng minh rằng:  có đơn vị giây. Trả lời: Từ công thức định luật II Niuton, ta có: F = ma ⇒ 1N = 1kg.1m/s2 → 1N/m = 1kg/s2....