Bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha

Bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 97 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 97 SGK Vật Lý 12):  Phát biểu nguyên tắc của động cơ không đồng bộ Lời giải: Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ...
Giải bài 2 trang 97 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 97 SGK Vật Lý 12):  Nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha. Lời giải: Cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha: gồm hai bộ...
Lý thuyết: Động cơ không đồng bộ ba pha I) Động cơ không đồng bộ.      - Từ trường quay: là từ trường có các vectơ cảm ứng từ B ⃗ quay trong không gian.SS...
Trả lời câu hỏi trang 96 SGK Vật lý 12 C1 trang 96 SGK:  Hãy vận dụng các quy tắc xác định chiều của dòng điện cảm ứng và chiều của lực từ đã học ở lớp 11 để xác định chiều quay của khung MNPQ...