Bài 17: Máy phát điện xoay chiều

Bài 17: Máy phát điện xoay chiều

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 94 SGK Vật lý 12 Bài 1 (tang 11 SGK Vật Lý 12):  Các máy phát điện xoay chiều nói chung dựa trên nguyên tắc nào ? Lời giải: Nguyên tắc hoạt động của các máy điện xoay...
Giải bài 2 trang 91 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 11 SGK Vật Lý 12):  Phân biệt dòng điện một pha với dòng ba pha. Lời giải: Dòng 1 pha: là dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn...
Giải bài 3 trang 94 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 11 SGK Vật Lý 12):  Trong máy phát điện xoay chiều một pha, từ trường quay có vecto B quay 300 vòng / phút tạo bởi 20 cực nam châm điện ...
iải bài 4 trang 94 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 11 SGK Vật Lý 12):  Trong trường hợp ba suất điện động của máy phát ba pha mắc theo hình sao và ba tải cũng được mắc theo hình sao ...
Lý thuyết: Máy phát điện xoay chiều I) Máy phát điện xoay chiều một pha.      - Khái niệm: là máy tạo ra một suất điện động xoay chiều hình sin.      - Cấu tạo: phần cảm: các nam châm...
Trả lời câu hỏi trang 92 - 94 SGK Vật lý 12 C1 trang 92 SGK:  Nhắc lại nguyên tắc chung tạo ra dòng điện xoay chiều. Trả lời: Nguyên tắc: - Dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ....