Bài 16: Truyền tải điện năng. Máy biến áp

Bài 16: Truyền tải điện năng. Máy biến áp

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 91 SGk Vật lý 12 Bài 1 (trang 91 SGK Vật Lý 12):  Máy biến áp là gì? Nêu cấu tạo và nguyên tắc làm việc của biến áp. Lời giải: Máy biến áp là thiết bị có khả năng biến đổi điện áp...
Giải bài 2 trang 91 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 91 SGK Vật Lý 12):  Máy biến áp lí tưởng làm việc bình thường có tỉ số N2/N1 = 3 khi (U1, I1) = (360V, 6A) thì (U2, I2) bằng bao nhiêu? ...
Giải bài 3 trang 91 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 91 SGK Vật Lý 12):  Một biến áp có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng, điện áp và cường độ ở mạch sơ cấp là 120V...
Giải bài 4 trang 91 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 91 SGK Vật Lý 12):  Một biến áp có hai cuộn dây lần lượt có 10000 vòng và 200 vòng. a) Muốn tăng áp thì cuộn nào là cuộn sơ cấp? Nếu đặt vào cuộn sơ cấp điện...
Giải bài 5 trang 91 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 91 SGK Vật Lý 12):  Máy biến áp lí tưởng cung cấp một dòng điện 30A dưới một điện áp hiệu dụng 220V. Điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp là 5kV....
Giải bài 6 trang 91 SGK Vật lý 12 Bài 6 (trang 91 SGK Vật Lý 12):  Một biến áp cung cấp một công suất 4kW dưới một điện áp hiệu dụng 110V. Biến áp đó nối với đường dây tải điện có điện trở tổng là 2Ω...
Lý thuyết: Truyền tải điện năng máy biến áp I) Công suất hao phí khi truyền tải điện năng.      Điện năng được truyền từ nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ nhờ đường dây có điện trở r....
rả lời câu hỏi trang 86 - 90 SGK Vật lý 12 C1 trang 86 SGK:  Tại sao muốn giảm r, lại phải tăng tiết diện dây và tăng khối lượng đồng? Trả lời: Ta có: ...