Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Bài 2 trang 85 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 85 SGK Vật Lý 12):  Hãy chọn câu đúng. Hệ số công suất của một mạch điện xoay chiều bằng:...
Giải bài 1 trang 85 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 85 SGK Vật Lý 12):  Công suất điện tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều phụ thuộc những đại lượng nào?...
Giải bài 3 trang 85 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 85 SGK Vật Lý 12):  Hãy chọn câu đúng. Hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp với ZL = ZC: A. bằng 0 D. phụ thuộc ZC/ZL...
Giải bài 4 trang 85 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 85 SGK Vật Lý 12):  Hãy chọn câu đúng. Mạch điện xoay chiều nối tiếp R = 10Ω; ZL = 8Ω; ZC = 6Ω với tần số f. ...
Giải bài 5 trang 85 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 85 SGK Vật Lý 12):  Cho mạch điện trên hình 15.2, trong đó L là một cuộn cảm thuần, điện áp hai đầu mạch uPQ = 60√2cos100πt (V), ...
Giải bài 6 trang 85 SGK Vật lý 12 Bài 6 (trang 85 SGK Vật Lý 12):  Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm có: R = 30Ω ; L = 5.0/πmH ; C = 50/π μF cung cấp bởi điện ...
Lý thuyết: Công suất điện tiêu thụ của mạch xoay chiều. Hệ số công suất I) Công suất của mạch điện xoay chiều.      * Xét mạch điện xoay chiều có điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch...
Trả lời câu hỏi trang 81 - 83 SGK vật lý 12 C1 trang 81 SGK:  Nhắc lại các công thức tính công suất điện tiêu thụ trong một mạch điện không đổi. Trả lời: Công suất tiêu thụ mạch điện không đổi P = UI...