Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm

Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 55 SGK  Vật lý 12 Bài 1 (trang 55 SGK Vật Lý 12):  Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không? Lời giải: Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất là sóng cơ học, chỉ khác nhau về tần số....
Giải bài 10 trang 55 SGK Vật lý 12 Bài 10 (trang 55 SGK Vật Lý 12):  Để đo tốc độ âm trong gang, nhà vật lí Pháp Bi-ô đã dùng một ống bằng gang dài 951,25m. ...
Giải bài 2 trang 55 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 55 SGK Vật Lý 12):  Sóng âm là gì? Lời giải: Sóng âm là sóng cơ học lan truyền trong môi trường rắn, lỏng, khí....
Giải bài 3 trang 55 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 55 SGK Vật Lý 12): Nhạc âm là gì? Lời giải: Nhạc âm là âm có tần số xác định, thường do các nhạc cụ phát ra....
Giải bài 4 trang 55 SGK Vật lý 12 Bài 4 (trang 55 SGK Vật Lý 12):  Trong ba môi trường rắn, lỏng và khí, âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào, chậm nhất trong môi trường nào ? Lời giải:...
Giải bài 5 trang 55 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 55 SGK Vật Lý 12):  Cường độ âm được đo bằng gì ?\ Lời giải: Cường độ âm I (W/m2): I = Et.S = PS. Với E(J), P(W) là năng lượng, công suất phát âm của nguồn ...
Giải bài 6 trang 55 SGK Vật lý 12 Bài 6 (trang 55 SGK Vật Lý 12):  Chọn câu đúng. Siêu âm là âm A. có tần số lớn B. có cường độ rất lớn C. có tần số trên 20000Hz ...
Giải bài 7 trang 55 SGK Vật lý 12 Bài 7 (trang 55 SGK Vật Lý 12):  Chọn câu đúng. Cường độ âm được đo bằng A. oát trên mét vuông. B. oát C. niuton trên mét vuông...
Giải bài 8 trang 55 SGK Vật lý 12 Bài 8 (trang 55 SGK Vật Lý 12):  Một lá thép dao động với chu kì T = 80ms. Âm do nó phát ra có nghe được không ? Lời giải: Ta có :...
Giải bài 9 trang 55 SGK Vật lý 12 Bài 9 (trang 55 SGK Vật Lý 12):  Một siêu âm có tần số 1MHz. Sử dụng bảng 10.1 SGK, hãy tính bước sóng của siêu âm này trong không khí ở 0oC và trong nước ở 15oC....
Lý thuyết: Đặc trưng vật lí của âm  I. Định nghĩa: + Sóng âm là những sóng cơ truyền trong các môi trường rắn, lỏng và khí. + Nguồn âm là các vật dao động phát ra âm....
Trả lời câu hỏi trang 50 - 52 SGK Vật lý 12 C1 trang 50 SGK:  Hãy chỉ ra bộ phận dao động phát ra âm trong các dụng cụ ở hình 10.1-10.3 SGK. Trả lời    + Đàn dây thì sợi dây đàn dao động phát ra âm....