Bài 1: Dao động điều hòa

Bài 1: Dao động điều hòa

Để học tốt Vật Lý 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12. Bạn vào tên bài để tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 9 SGK Vật lý 12 Bài 1 (trang 9 SGK Vật Lý 12):  Phát biểu định nghĩa của dao động điều hòa. Lời giải: Dao động điều hòa: là dao động được mô tả theo định luật hình sin (hoặc cosin)...
Giải bài 10 trang 9 SGK Vật lý 12  Bài 10 (trang 9 SGK Vật Lý 12):  Phương trình của dao động điều hòa là Hãy cho biết biên độ, pha ban đầu, và pha ở thời điểm t của dao động....
Giải 11 trang 9 SGK Vật lý 12 Bài 11 (trang 9 SGK Vật Lý 12):  Một vật dao động điều hòa phải mất 0,25s để đi từ điểm có vận tốc bằng không tới điểm tiếp theo cũng như vậy. Khoảng cách giữa hai điểm là 36...
Giải bài 2 trang 9 SGK Vật lý 12 Bài 2 (trang 9 SGK Vật Lý 12):  Viết phương trình của dao động điều hòa và giải thích các đại lượng trong phương trình....
Giải bài 3 trang 9 SGK Vật lý 12 Bài 3 (trang 9 SGK Vật Lý 12):  Mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều thể hiện ở chỗ nào ? Lời giải:...
Giải bài 4 trang 9 SGk Vật lý 12 Bài 4 (trang 9 SGK Vật Lý 12):  Nêu định nghĩa chu kì và tần số của dao động điều hòa. Lời giải: ∗ Chu kì T (đo bằng giây (s)) là khoảng thời gian ngắn nhất...
Giải bài 5 trang 9 SGK Vật lý 12 Bài 5 (trang 9 SGK Vật Lý 12):  Giữa chu kì, tần số và tần số góc có mối liên hệ như thế nào ? Lời giải: Giữa chu kì T, tần số f và tần số góc ω liên hệ với nhau bởi hệ thức...
Giải bài 6 trang 9 SGk Vật lý 12 Bài 6 (trang 9 SGK Vật Lý 12):  Một vật dao động điều hòa theo phương trình x= Acos(ωt + φ) a) Lập công thức tính vận tốc và gia tốc của vật. ...
Giải bài 7 trang 9 SGK Vật lý 12 Bài 7 (trang 9 SGK Vật Lý 12):  Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu? ...
Giải bài 8 trang 9 SGK Vật lý 12 Bài 8 (trang 9 SGK Vật Lý 12):  Một vật chuyển động tròn đều với vận tốc góc là π (rad/s). Hình chiếu của vật trên một đường kính dao động điều hòa với tần số góc, ...
Giải bài 9 trang 9 SGK Vật lý 12 Bài 9 (trang 9 SGK Vật Lý 12):  Cho phương trình của dao động điều hòa x = - 5cos(4πt) (cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động là bao nhiêu?...
Lý thuyết: Dao động điều hòa I) Khái niệm. - Dao động cơ: là chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng ( vị trí hợp lực tác dụng lên vật bằng không). VD: chuyển động đung đưa của chiếc lá,...
Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 9 SGK Vật lý 12 Câu 1 trang SGK:  Gọi Q là hình chiếu của điểm M lên trục y (H.1.2). Chứng minh rằng điểm Q dao động điều hòa....