Bài 30: Thụ phấn (Tiếp theo)

Bài 30: Thụ phấn (Tiếp theo)

Để học tốt Sinh 6, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 6 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 6.

Giải bài 1 trang 102 SGK Sinh học 6 Bài 1 (trang 102 sgk Sinh học 6):  Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điểm gì ? Những đặc điểm đó có lợi gì cho thụ phấn ?...
Giải bài 2 trang 102 SGK Sinh học 6 Bài 2 (trang 102 sgk Sinh học 6):  Trong những trường hợp nào thì thụ phấn nhờ người là cần thiết ? Cho ví dụ. Lời giải: - Trường hợp thụ phấn cho cây nhờ con người:...
Giải bài 3 trang 102 SGK Sinh học 6 Bài 3 (trang 102 sgk Sinh học 6):  Nuôi ong trong các vườn cây ăn quả có lợi gi ? Lời giải:   Ong giúp thụ phấn cho hoa trong lúc đi hút mật. ...
Giải bài tập trang 102 SGK Sinh học 6 Bài tập (trang 102 sgk Sinh học 6):  Hãy liệt kê vào bảng dưới đây tất cả những điểm khác biệt giữa hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và hoa thụ phấn nhờ gió mà em đã biết....
Lý thuyết: Thụ phấn  1. Hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn a) Hoa tự thụ phấn - Hoa tự thụ phấn là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó. - Đặc điểm:...
Trả lời câu hỏi Bài 30 SGK Sinh học 6 Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 30 trang 101:  Những đặc điểm đó có lợi gì cho sự thụ phấn nhờ gió? Lời giải: - Hoa thường tập trung ở ngọn cây...
Trả lời câu hỏi Bài 30 trang 102 SGK Sinh học 6 Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 30 trang 102:  Hãy kể những ứng dụng về sự thụ phấn của con người? Lời giải: ...