Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li

Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN HỌC CẢU MENĐEN. Phương pháp lai và phân tích con lai của Menđen. - Tạo dòng thuần về từng tính trạng....
Đề bài Bài 1 trang 36, 37 SGK Sinh 12: Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao từ chứa alen kia thì cần có điều kiện gì? A. Bố mẹ phải thuần chủng....
Đề bài Bài 2 trang 37 SGK Sinh 12: Nếu các alen của cùng một gen không có quan hệ trội - lặn hoàn toàn mà là đồng trội (mỗi alen biểu hiện kiểu hình của riêng mình) ...
Đề bài Bài 3 trang 37 SGK Sinh 12: Trong phép lai một tính trạng, để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 3 trội : 1 lặn thì cần có các điều kiện gì? Hướng dẫn giải...
Đề bài Bài 4 trang 37 SGK Sinh 12: Cần phải làm gì để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội? Hướng dẫn giải Ta cần sử dụng phép lai phân tích (lai với cơ thể mang tính trạng lặn)...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 8 trang 33  Tại sao chỉ bằng việc phân tích kết quả của các phép lai, Menđen lại có thể biết được bên trong tế bào của cơ thể, ...