Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là những biến đổi làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào. I. ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI 1. Khái niệm và các loại...
Đề bài Bài 1 trang 30 SGK Sinh 12: Nêu các dạng đột biến lệch bội ở sinh vật lưỡng bội và hậu quả của từng dạng. Hướng dẫn giải Ở sinh vật lưỡng bội, đột biến lệch bội thường có dạng chính...
Đề bài Bài 2 trang 30 SGK Sinh 12: Phân biệt tự đa bội và dị đa bội. Thế nào là thể song nhị bội? Hướng dẫn giải Có 2 dạng đa bội là dị đa bội và tự đa bội + Tự đa bội...
Đề bài Bài 3 trang 30 SGK Sinh 12: Nêu một vài ví dụ về hiện tượng đa bội thế ở thực vật Hướng dẫn giải Ở thực vật, đa bội thể là hiện tượng khá phổ biến ...
Đề bài Bài 4 trang 30 SGK Sinh 12: Nêu các đặc điểm của thể đa bội. Hướng dẫn giải - Đa bội thể là trạng thái trong tế bào chứa ba hoặc nhiều hơn ba lần ...
Đề bài Bài 5 trang 30 SGK Sinh 12: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Sự không phân li của một cặp NST tương đồng ở tế bào sinh dưỡng sẽ làm xuất hiện điều gì? Câu trả lời đúng là:...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 6 trang 30 Tại sao đột biến lệch bội thường gây hậu quả nặng nề cho thể đột biến hơn là đột biến đa bội? Lời giải: * Đột biến lệch bội thường gây hậu quả nặng nề ...