Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể I. HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC CỦA NHIỄM SẮC THỂ 1. Hình thái của nhiễm sắc thể Hình thái NST ở kì giữa ...
Đề bài Bài 1 trang 26 SGK Sinh 12: Mô tả cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực. Hướng dẫn giải - Đơn vị cơ bản cấu tạo nên NST là nucleoxom....
Đề bài Bài 2 trang 26 SGK Sinh 12: Tại sao mỗi NST lại được xoắn lại theo nhiều cấp độ khác nhau? Hướng dẫn giải Mỗi tế bào đơn bội của người chứa khoảng 1 mét ADN ở trong nhân....
Đề bài Bài 3 trang 26 SGK Sinh 12: Đột biến cấu trúc NST là gì? Có những dạng nào? Nêu ý nghĩa. Hướng dẫn giải Đột biến cấu trúc NST là sự thay đổi trong cấu trúc của từng NST...
Đề bài Bài 4 trang 26 SGK Sinh 12: Tại sao phần lớn các loại đột biến cấu trúc NST là có hại, thậm chí gây chết cho các thể đột biến? Hướng dẫn giải Bởi vì...
Đề bài Bài 5 trang 26 SGK Sinh 12: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Hiện tượng đột biến cấu trúc NST do A. Đứt gãy NST. B. Đứt gãy NST hoặc đứt gãy rồi tái kết hợp khác thường....
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 5 trang 24 Hãy nêu những biến đổi hình thái của NST qua các kì phân bào. Lời giải: Những biến đổi hình thái của NST qua các kì phân bào:...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 5 trang 26  Vị trí gãy khác nhau trên NST trong các đột biến cấu trúc NST liệu có gây nên những hậu quả khác nhau cho thể đột biến hay không? Lời giải:...