Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học I. TIẾN HOÁ II. SINH THÁI HỌC ...
Giải bài 1 trang 212 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 212 SGK Sinh học 12): Tiến hoá nhỏ là gì? Lời giải:     Tiến hoá nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền ...
Giải bài 1 trang 214 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 214 SGK Sinh học 12): Hãy giải thích các khái niệm đưa ra trong các ô của hình 47.3, giải thích sơ đồ theo chiều mũi tên....
Giải bài 2 trang 212 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 212 SGK Sinh học 12): Giải thích sơ đồ (hình 47.1) bằng cách điền các từ thích hợp vào bên cạnh các mũi tên....
Giải bài 2 trang 214 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 214 SGK Sinh học 12): Trả lời các câu hỏi theo gợi ý trong bảng 47 Bảng 47. Những nội dung cơ bản về quần thể, quần xã và hệ sinh thái...
Giải bài 3 trang 212 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 212 SGK Sinh học 12): Những nhân tố tiến hoá nào làm thay đổi tần số alen của quần thể?     Nhân tố tiến hoá nào ...
Giải bài 4 trang 213 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 213 SGK Sinh học 12): Giải thích sơ đồ (hình 47.2). Lời giải:       - Từ một quần thể ban đầu do có cơ chế cách li nào đó tách thành hai quần thể A và B....
Giải bài 5 trang 213 SGK Sinh học 12 Bài 5 (trang 213 SGK Sinh học 12): Nêu các điểm khác biệt giữa quá trình hình thành loài bằng con đường cách li địa lí với quá trình hình thành loài...
Giải bài 6 trang 213 SGK Sinh học 12 Bài 6 (trang 213 SGK Sinh học 12): Tiến hoá văn hoá là gì? Loài người ngày nay còn chịu sự tác động của các nhân tố tiến hoá sinh học hay không? Giải thích....