Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái I. DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI 1. Phân bố năng lượng trên trái đất - Mặt trời cung cấp năng lượng cho sự sống trên trái đất...
Giải bài 1 trang 203 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 203 SGK Sinh học 12): Ánh sáng mặt trời có vai trò như thế nào đối với hệ sinh thái? Cho ví dụ về việc điều chỉnh các kĩ thuật nuôi trồng phù hợp...
Giải bài 2 trang 203 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 203 SGK Sinh học 12): Những nguyên nhân chính nào gây ra thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái? Lời giải:...
Giải bài 3 trang 203 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 203 SGK Sinh học 12): Hãy giải thích vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài, quá 6 mắt xích. Lời giải:...
Giải bài 4 trang 203 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 203 SGK Sinh học 12): Hãy mô tả lại dòng năng lượng trong hệ sinh thái được minh hoạ trong hình 45.4 Lời giả:...
Giải bài 5 trang 203 SGK Sinh học 12 Bài 5 (trang 203 SGK Sinh học 12): Hãy chọn phương án trả lời đúng: Quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã cho chúng ta biết:...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 45 trang 202 Hãy giải thích vì sao năng lượng truyền lên các bậc dinh dưỡng càng cao thì càng nhỏ dần. Lời giải: Trong chu trình dinh dưỡng,...