Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái I. TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG QUẦN XÃ SINH VẬT 1. Chuỗi thức ăn - Là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau...
Giải bài 1 trang 194 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 194 SGK Sinh học 12): Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh hoạ về 2 chuỗi thức ăn. Lời giải:...
Giải bài 2 trang 194 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 194 SGK Sinh học 12): Cho ví dụ về các bậc dinh dưỡng của 1 quần xã tự nhiên và 1 quần xã nhân tạo. Lời giải:...
Giải bài 3 trang 194 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 194 SGK Sinh học 12): Phân biệt ba loại tháp sinh thái. Lời giải: * Ba loại tháp sinh thái: - Tháp số lượng ...
Giải bài 4 trang 194 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 194 SGK Sinh học 12): Hãy chọn phương án trả lời đúng. Quan sát một tháp sinh khối, chúng ta có thể biết được những thông tin nào sau đây?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 43 trang 193 Hãy ghi chú tên các bậc dinh dưỡng thay cho các chữ a, b, c,…. Trong hình 43.2. Lời giải: Các bậc dinh dưỡng của một quần xã sinh vật:...