Bài 41: Diễn thế sinh thái

Bài 41: Diễn thế sinh thái

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

  •  
Bài 41: Diễn thế sinh thái I. KHÁI NIỆM VỀ DIỄN THẾ SINH THÁI - Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường....
Giải bài 1 trang 185 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 185 SGK Sinh học 12): Thế nào là diễn thế sinh thái? Lời giải:       Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự...
Giải bài 2 trang 185 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 185 SGK Sinh học 12): Hãy mô tả quá trình diễn thế của một quần xã sinh vật nào đó xảy ra ở địa phương của em, hoặc ở địa phương khác mà em biết....
Giải bài 3 trang 185 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 185 SGK Sinh học 12): Trong một khu rừng nhiệt đới có các cây gỗ lớn và nhỏ mọc gần nhau. Vào một ngày có gió lớn, ...
Giải bài 4 trang 185 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 185 SGK Sinh học 12): Hoạt động khai thác tài nguyên không hợp lí của con người có thể coi là hoạt động "tự đào huyệt chôn mình" ...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 41 trang 182 Trong ví dụ 2, song song với quá trình biến đổi của quần xã, các điều kiện tự nhiên của môi trường đã thay đổi như thế nào? Lời giải:...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 41 trang 184 Hãy điền các giai đoạn của 2 kiểu diễn thế sinh thái, nguyên nhân gây ra diễn thế vào bảng sau: Lời giải: Bảng 41. Các giai đoạn của diễn thế sinh thái ...