Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã I. KHÁI NIỆM VỀ QUẦN XÃ SINH VẬT - Quần xã là tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau cùng sống trong 1 không gian...
Giải bài 1 trang 180 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 180 SGK Sinh học 12): Thế nào là một quần xã sinh vật? Nêu sự khác nhau giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật. Lấy ví dụ minh hoạ. Lời giải:...
Giải bài 2 trang 180 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 180 SGK Sinh học 12): Các đặc trưng cơ bản của quần xã là gì? Hãy lấy ví dụ minh họa các đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật. Lời giải:...
Giải bài 3 trang 180 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 180 SGK Sinh học 12): Nêu sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối kháng. Lời giải:   Sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ với đối kháng:...
Giải bài 4 trang 180 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 180 SGK Sinh học 12): Trong các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, có loài có lợi, có loài bị hại. ...
Giải bài 5 trang 180 SGK Sinh học 12 Bài 5 (trang 180 SGK Sinh học 12): Muốn trong một ao nuôi được nhiều loài cá và cho năng suất cao, chúng ta cần chọn nuôi các loài cá như thế nào? Lời giải:...