Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật I. BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ 1. Biến động theo chu kì - Là biến động xảy ra do những thay đổi có tính chu kì của môi trường....
Giải bài 1 trang 174 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 174 SGK Sinh học 12): Nguyên nhân của những biến động số lượng cá thể của quần thể là gì? Lời giải:...
Giải bài 2 trang 174 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 174 SGK Sinh học 12): Thế nào là nhân tố sinh thái phụ thuộc mật độ, nhân tố không phụ thuộc mật độ? Các nhân tố này có ảnh hưởng như thế nào...
Giải bài 3 trang 174 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 174 SGK Sinh học 12): Những nghiên cứu về biến động số lượng cá thể có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp và bảo vệ các loài sinh vật?...
Giải bài 4 trang 174 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 174 SGK Sinh học 12): Quần thể điều chỉnh số lượng cá thể như thế nào? Khi nào quần thể được điều chỉnh về mức cân bằng? Lời giải:...
Giải bài 5 trang 174 SGK Sinh học 12 Bài 5 (trang 174 SGK Sinh học 12): Vì sao nói: trong tự nhiên, quần thể sinh vật có xu hướng điều chỉnh số lượng cá thể của mình ở mức cân bằng?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 39 trang 171 Quan sát hình 39.1B và cho biết vì sao số lượng thỏ và mèo rừng lại tăng và giảm theo chu kì gần giống nhau. Lời giải:...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 39 trang 172 Hãy nêu những nguyên nhân gây nên sự biến động số lượng cá thể của các quần thể theo chu kì và không theo chu kì (trong các ví dụ đã nêu ở phần I), theo gợi ý ở bảng 39...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 39 trang 174 Các nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng như thế nào tới trạng thái cân bằng của quần thể? Lấy ví dụ minh họa. Lời giải:...