Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) I. KÍCH THƯỚC CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT - Là số lượng cá thể, khối lượng hoặc năng lượng tích luỹ trong các cá thể...
Giải bài 1 trang 170 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 170 SGK Sinh học 12): Hãy giải thích các khái niệm sau: mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư, mức độ nhập cư. Lời giải:...
Giải bài 2 trang 170 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 170 SGK Sinh học 12): Một quần thể có kích thước ổn định thì 4 nhân tố là mức độ sinh sản, mức độ tử vong,...
Giải bài 3 trang 170 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 170 SGK Sinh học 12): Tăng trưởng theo tiềm năng sinh học của quần thể khác với tăng trưởng thực tế như thế nào? Lời giải:...
Giải bài 4 trang 170 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 170 SGK Sinh học 12): Mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư và nhập cư của quần thể người có ảnh hưởng như thế nào tới tăng dân số?...
Giải bài 5 trang 170 SGK Sinh học 12 Bài 5 (trang 170 SGK Sinh học 12): Hậu quả của tăng dân số quá nhanh là gì? Chúng ta cần làm gì để khắc phục hậu quả đó? Lời giải:...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 38 trang 168 Hãy nêu nguyên nhân vì sao số lượng cá thể của quần thể sinh vật luôn thay đổi và nhiều quần thể sinh vật không tăng trưởng theo tiềm năng sinh học. Lời giải:...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 38 trang 169 Quan sát hình 38.4 và trả lời các câu hỏi sau: - Dân số thế giới đã tăng trưởng với tốc độ như thế nào? Tăng mạnh vào thời gian nào?...