Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật I. TỈ LỆ GIỚI TÍNH - Tỉ lệ giới tính là tỉ số giữa số lượng cá thể đực / số lượng cá thể cái trong quần thể....
Giải bài 1 trang 165 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 165 SGK Sinh học 12): Sự hiểu biết về tỉ lệ giới tính của sinh vật có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường? Lời giải:...
Giải bài 2 trang 165 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 165 SGK Sinh học 12): Quần thể được phân chia thành các nhóm tuổi khác nhau như thế nào? Nhóm tuổi của quần thể có thay đổi không...
Giải bài 3 trang 165 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 165 SGK Sinh học 12): Hãy nêu các kiểu phân bố của quần thể trong không gian, ý nghĩa sinh thái của các kiểu phân bố đó. Lấy ví dụ minh hoạ....
Giải bài 4 trang 165 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 165 SGK Sinh học 12): Thế nào là mật độ cá thể của quần thể ? Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới các đặc điểm sinh thái khác của quần thể như thế nào?...
Giải bài 5 trang 165 SGK Sinh học 12 Bài 5 (trang 165 SGK Sinh học 12): Hãy chọn phương án trả lời đúng. Hình thức phân bố cá thể đồng đều trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 37 trang 162 Điền tiếp vào cột bên phải bảng 37.1 về các nhân tố ảnh hưởng tới tỉ lệ giới tính, từ đó cho biết tỉ lệ giới tính của quần thể chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố nào....
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 37 trang 164 Điều gì sẽ xảy ra với quần thể cá quả (cá lóc) nuôi trong ao khi mật độ cá thể tăng quá cao? Lời giải: Khi mật độ cá thể trong quần thể cá lóc ...