Bài 34: Sự phát sinh loài người

Bài 34: Sự phát sinh loài người

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 34: Sự phát sinh loài người Quá trình tiến hóa của loài người gồm 2 giai đoạn: Tiến hóa sinh học – giai đoạn tiến hoá hình thành nên loài người hiện đại...
Giải bài 1 trang 148 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 148 SGK Sinh học 12): Đi thẳng bằng hai chân đã đem lại cho loài vượn người những ưu thế tiến hoá gì? Lời giải:...
Giải bài 2 trang 148 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 148 SGK Sinh học 12): Loài người hiện đại (H. sapiens) đã tiến hoá qua các loài trung gian nào? Lời giải:...
Giải bài 3 trang 148 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 148 SGK Sinh học 12): Phân biệt tiến hoá sinh học với tiến hoá văn hoá. Lời giải:      - Tiến hoá sinh học: ...
Giải bài 4 trang 148 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 148 SGK Sinh học 12): Những đặc điểm thích nghi nào đã giúp con người có được khả năng tiến hoá văn hoá? Lời giải:...
Giải bài 5 trang 148 SGK Sinh học 12 Bài 5 (trang 148 SGK Sinh học 12): Giải thích tại sao loài người hiện đại là một nhân tố quan trọng quyết định đến sự tiến hoá của các loài khác. Lời giải:...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 34 trang 144 Hãy tìm các đặc điểm giống nhau giữa người và các loài linh trưởng. Lời giải: Các đặc điểm giống nhau giữa người và các loài linh trưởng:...