Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất I. HOÁ THẠCH VÀ VAI TRÒ CỦA HOÁ THẠCH TRONG NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI 1. Hoá thạch là gì? - Hoá thạch là di tích của các sinh vật...
Giải bài 1 trang 143 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 143 SGK Sinh học 12): Hoá thạch là gì? Nêu vai trò của hoá thạch trong nghiên cứu lịch sử tiến hoá của sinh giới. Lời giải:...
Giải bài 2 trang 143 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 143 SGK Sinh học 12): Dựa vào đâu người ta phân chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại? Lời giải: ...
Giải bài 3 trang 143 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 143 SGK Sinh học 12): Hiện tượng trôi dạt lục địa ảnh hưởng như thế nào đến sự tiến hoá của sinh giới? Lời giải:...
Giải bài 4 trang 143 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 143 SGK Sinh học 12): Bò sát khổng lồ phát triển mạnh vào thời kì nào? Động vật có vú đầu tiên xuất hiện khi nào? Lời giải:...
Giải bài 5 trang 143 SGK Sinh học 12 Bài 5 (trang 143 SGK Sinh học 12): Khí hậu của Trái Đất sẽ như thế nào trong những thế kỉ và thiên niên kỉ tới? Cần làm gì để ngăn chặn nạn đại diệt chủng...