Bài 32: Nguồn gốc sự sống

Bài 32: Nguồn gốc sự sống

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 32: Nguồn gốc sự sống Xét về toàn bộ quá trình tiến hóa, sự sống trên Trái Đất đã trải qua các giai đoạn sau: - Tiến hóa hóa học: sự hình thành và tiến hóa của các hợp chất hữu cơ...
Giải bài 1 trang 139 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 139 SGK Sinh học 12): Trình bày thí nghiệm của Milơ về sự hình thành của các hợp chất hữu cơ. Lời giải:...
Giải bài 2 trang 139 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 139 SGK Sinh học 12): Nêu thí nghiệm chứng minh các prôtêin nhiệt có thể tự hình thành từ các axit amin mà không cần đến các cơ chế dịch mã....
Giải bài 3 trang 139 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 139 SGK Sinh học 12): Giả sử ở một nơi nào đó trên Trái Đất hiện nay, các hợp chất hữu cơ được tổng hợp từ chất vô cơ trong tự nhiên ...
Giải bài 4 trang 139 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 139 SGK Sinh học 12): Nêu vai trò của lipit trong quá trình tiến hoá tạo nên lớp màng bán thấm. Lời giải:...
Giải bài 5 trang 139 SGK Sinh học 12 Bài 5 (trang 139 SGK Sinh học 12): Giải thích CLTN giúp hình thành nên các tế bào sơ khai như thế nào? Lời giải: ...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 32 trang 137  Trong điều kiện của Trái Đất hiện nay, các hợp chất hữu cơ có thể được hình thành từ các chất vô cơ nữa không? Lời giải: ...