Bài 29 : Quá trình hình thành loài

Bài 29 : Quá trình hình thành loài

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 29 : Quá trình hình thành loài I. HÌNH THÀNH LOÀI KHÁC KHU VỰC ĐỊA LÍ 1. Vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới - Cách li địa lí là những trở ngại về mặt địa lí...
Giải bài 1 trang 128 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 128 SGK Sinh học 12): Giải thích vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới. Lời giải:...
Giải bài 2 trang 128 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 128 SGK Sinh học 12): Tại sao quần đảo lại được xem là phòng thí nghiệm nghiên cứu quá trình hình thành loài mới? Lời giải:...
Giải bài 3 trang 128 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 128 SGK Sinh học 12): Tại sao cách li địa lí lại là cơ chế chủ yếu dẫn đến hình thành loài mới ở động vật? Lời giải:...
Giải bài 4 trang 128 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 128 SGK Sinh học 12): Câu nào dưới đây nói về vai trò của sự cách li địa lí trong quá trình hình thành loài là đúng nhất?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 29 trang 126 Giải thích quá trình hình thành loài trên hình 29 và cho biết tại sao trên các đảo đại dương lại hay tồn tại các loài đặc hữu...