Bài 28: Loài

Bài 28: Loài

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 28: Loài I. KHÁI NIỆM LOÀI SINH HỌC - Khái niệm: Loài là một hoặc một nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên và sinh ra đời con có sức sống ...
Giải bài 1 trang 125 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 125 SGK Sinh học 12): Thế nào là loài sinh học? Lời giải:     Loài là một hoặc một nhóm quần thể gồm các cá thể ...
Giải bài 2 trang 125 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 125 SGK Sinh học 12): Nếu chỉ dựa vào các đặc điểm hình thái để phân loại các loài thì có chính xác không? Giải thích. Lời giải:...
Giải bài 3 trang 125 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 125 SGK Sinh học 12): Các nhà khoa học thường dùng tiêu chuẩn nào để phân biệt loài vi khuẩn này với loài vi khuẩn khác? Giải thích. Lời giải:...
Giải bài 4 trang 125 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 125 SGK Sinh học 12): Trình bày các cơ chế cách li và vai trò của chúng trong quá trình tiến hoá. Lời giải:...
Giải bài 5 trang 125 SGK Sinh học 12 Bài 5 (trang 125 SGK Sinh học 12): Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Khi nào thì ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó thuộc hai loài khác nhau?...