Bài 27: Quá trình hình thành quần thể thích nghi

Bài 27: Quá trình hình thành quần thể thích nghi

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 27: Quá trình hình thành quần thể thích nghi I. KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI 1. Khái niệm - Là những đặc điểm trên cơ thể sinh vật giúp chúng có khả năng sống sót tốt hơn....
Giải bài 1 trang 122 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 122 SGK Sinh học 12): Hãy sưu tập các hình ảnh về các đặc điểm thích nghi và giải thích đặc điểm đó đem lại giá trị thích nghi như thế nào...
Giải bài 2 trang 122 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 122 SGK Sinh học 12): Hãy đưa ra một giả thuyết giải thích quá trình hình thành một quần thể cây có khả năng kháng lại một loài côn trùng...
Giải bài 3 trang 122 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 122 SGK Sinh học 12): Tại sao các loài nấm độc lại thường có màu sắc sặc sỡ? Lời giải:     Màu sắc sặc sỡ của nấm ...
Giải bài 4 trang 122 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 122 SGK Sinh học 12): Một số loài sinh vật có các đặc điểm giống các đặc điểm thích nghi của loài sinh vật khác,...
Giải bài 5 trang 122 SGK Sinh học 12 Bài 5 (trang 122 SGK Sinh học 12): Tại sao lúc đầu ta dùng một loại hoá chất thì diệt được tới 90% sâu tơ hại bắp cải nhưng sau nhiều lần phun thuốc thì...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 27 trang 119 Quan sát hình 27.1 và cho biết đặc điểm nào là đặc điểm thích nghi của con sâu trên cây sồi? Giải thích? Lời giải:...