Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn I. HỌC THUYẾT TIẾN HOÁ LAMAC 1. Quan điểm của Lamack về sự hình thành loài hươu cao cổ Quần thể hươu cổ ngắn sống trong môi trường bình thường ...
Giải bài 1 trang 112 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 112 SGK Sinh học 12): Hãy trình bày các luận điểm chính của học thuyết Lamac. Lời giải:     - Lamac là một trong số những người đầu tiên thừa nhận ...
Giải bài 2 trang 112 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 112 SGK Sinh học 12): Hãy trình bày nội dung chính của học thuyết Đacuyn. Lời giải:       Nội dung chính của học thuyết Đacuyn:...
Giải bài 3 trang 112 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 112 SGK Sinh học 12): Nêu những khác biệt giữa học thuyết Đacuyn với học thuyết Lamac. Lời giải: ...
Giải bài 4 trang 112 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 112 SGK Sinh học 12): Trình bày sự khác biệt giữa CLTN và chọn lọc nhân tạo. Lời giải: Chọn lọc tự nhiên...
Giải bài 5 trang 112 SGK Sinh học 12 Bài 5 (trang 112 SGK Sinh học 12): Câu nào trong số các câu dưới đây nói về CLTN là đúng với quan niệm của Đacuyn? ...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 25 trang 109 Hãy chỉ ra những hạn chế trong học thuyết Lamac. Lời giải: * Quan điểm của Lamac về sự hình thành loài hươu cao cổ...