Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa

Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa I. BẰNG CHỨNG GIẢI PHẪU SO SÁNH. - Cơ quan tương đồng là các cơ quan ở các loài khác nhau, trhực hiện các chức năng rất khác nhau nhưng được bắt nguồn từ 1 cơ quan...
Giải bài 1 trang 107 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 107 SGK Sinh học 12): Tại sao để xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài về các đặc điểm hình thái thì người ta lại hay sử dụng các cơ quan thoái hoá?...
Giải bài 2 trang 107 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 107 SGK Sinh học 12): Hãy tìm một số bằng chứng Sinh học phân tử để chứng minh mọi sinh vật trên Trái Đất đều có chung một nguồn gốc....
Giải bài 3 trang 107 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 107 SGK Sinh học 12): Hai loài sinh vật sống ở các khu vực địa lí khác xa nhau (2 châu lục khác nhau) có nhiều đặc điểm giống nhau. ...
Giải bài 4 trang 107 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 107 SGK Sinh học 12): Tại sao những cơ quan thoái hoá không còn giữ chức năng gì lại vẫn được di truyền từ đời này sang đời khác mà không bị CLTN loại bỏ?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 24 trang 104 Quan sát hình 24.1 và cho biết xương chi của các loài động vật trong hình tương đồng với nhau như thế nào? Những biến đổi ở xương bản tay ...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 24 trang 106 Hãy đưa ra các bằng chứng chứng minh ti thể và lục lạp được tiến hóa từ vi khuẩn. Lời giải: Các bằng chứng chứng minh...